SIJIL PENYELIAAN TAPAK BINA

Program Sijil Penyeliaan Tapak Bina adalah salah satu programyang membolehkanpelajar mendapat pengetahuan dan kemahiran bukan sahaja secara teori bahkan juga secara amali dalam bidang Penyeliaan Tapak Bina. Dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi itu nanti dapat membantu dan mampu menyediakan pelajar ke alam pekerjaan

 

MATLAMAT PROGRAM

Program Sijil Penyeliaan Tapak Bina percaya setiap individu berpotensi sebagaipakar bidang Penyeliaan Tapak Bina yang profesional dan usahawan berjayabagimenyokong dasar kerajaan dalam melahirkan tenaga mahir negara untukbekerjasecara profesional seterusnya memperkasakan industri ke peringkat antarabangsa.

 

PROSPEK KERJAYA

Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran di dalambidang PenyeliaanTapak Bina yang mana ia boleh diimplimentasikan bagi kerjaya di dalambidangtersebut. Pengetahuan dan kemahiran di dalam bidang ini, membolehkanpelajarmemulakan kerjaya di dalam bidang berikut :

  1. Penyelia Tapak
  2. Kontraktor
  3. Pegawai Keselamatan & Kesihatan
  4. Qlassic Assessor
  5. Usahawan